Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj, stran 17017.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o območjih in sedežih policijskih postaj
1. člen
V Pravilniku o območjih in sedežih policijskih postaj (Uradni list RS, št. 12/05, 81/05, 42/06, 32/07, 89/07 in 107/07) se v 3. točki 2. člena za besedo »Žlabor« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za meddržavni cestni promet Pavličevo sedlo«.
2. člen
V 3. členu se v 3. točki za besedo »Vrhpolje« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Kozina«.
V 5. točki se za besedo »Žirje« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Sežana«.
6. točka se črta.
V 8. točki se črtajo prva, tretja, sedma, osma, deveta, deseta in dvanajsta alinea.
Dosedanje 7., 8., 9., 10. in 11. točka postanejo 6., 7., 8., 9. in 10. točka.
3. člen
V 4. členu se v 1. točki za besedo »Žirovnica« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Jesenice«.
V 2. točki se za besedo »Žerjavka« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Jezersko«.
V 3. točki se za besedo »Zgornja Radovna« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Korensko sedlo,
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Rateče«.
V 6. točki se za besedo »Žiganja vas« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Ljubelj«.
7. točka se črta.
Dosedanje 8., 9. in 10. točka postanejo 7., 8. in 9. točka.
4. člen
V 7. členu se v 3. točki za besedo »Žikarce« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni železniški promet Maribor«.
14. točka se črta.
Dosedanje 15., 16., 17. in 18. točka postanejo 14., 15., 16. in 17. točka.
5. člen
V 8. členu se črtajo 5., 6. in 7. točka.
Dosedanje 8., 9. in 10. točka postanejo 5., 6. in 7. točka.
6. člen
V 9. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Policijska postaja Bovec, s sedežem v Bovcu, za območje naslednjih naselij:
Avsa, Bavšica, Borjana, Bovec, Breginj, Čezsoča, Drežnica, Drežniške Ravne, Homec, Idrsko, Jevšček, Jezerca, Kal Koritnica, Kobarid, Koseč, Kred, Krn, Ladra, Lepena, Libušnje, Livek, Livške Ravne, Log Čezsoški, Logje, Log pod Mangartom, Magozd, Mlinsko, Perati, Plužna, Podbela, Potoki, Robič, Robidišče, Sedlo, Smast, Soča, Srpenica, Stanovišče, Staro Selo, Strmec na Predelu, Sužid, Svino, Trenta, Trnovo ob Soči, Vrsno, Žaga.«.
3. točka se črta.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. Policijska postaja Nova Gorica, s sedežem v Novi Gorici, za območje naslednjih naselij:
Ajba, Ajševica, Anhovo, Avče, Banjšice, Barbana, Bate, Belo, Biljana, Bilje, Bodrež, Branik, Brdice pri Kožbani, Brdice pri Neblem, Brdo, Breg pri Golem Brdu, Brestje, Brezovk, Budihni, Bukovica, Ceglo, Čepovan, Deskle, Doblar, Dobrovo, Dolnje Cerovo, Dombrava, Dornberk, Draga, Drnovk, Fojana, Golo Brdo, Gonjače, Gorenja vas, Gornje Cerovo, Gradišče nad Prvačino, Gradno, Grgar, Grgarske Ravne, Hlevnik, Hruševlje, Hudi Log, Hum, Imenje, Kal nad Kanalom, Kambreško, Kanal, Kanalski Vrh, Kojsko, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Kozana, Kozarno, Kožbana, Krasno, Kromberk, Lazna, Levpa, Lig, Lipa, Loke, Lokovec, Lokve, Lokvica, Medana, Miren, Morsko, Neblo, Nemci, Nova Gorica, Nova vas, Novelo, Nozno, Opatje selo, Orehovlje, Osek, Oševljek, Ozeljan, Plave, Plešivo, Podgozd, Podsabotin, Potok pri Dornberku, Preserje, Pristava, Pristavo, Prvačina, Ravnica, Renče, Ročinj, Rožna Dolina, Saksid, Sela na Krasu, Senik, Seniški Breg, Slapnik, Slavče, Snežatno, Snežeče, Solkan, Spodnja Branica, Stara Gora, Steske, Šempas, Šempeter pri Gorici, Šlovrenc, Šmartno, Šmaver, Šmihel, Tabor, Temnica, Trnovo, Ukanje, Vedrijan, Vipolže, Višnjevik, Vitovlje, Voglarji, Vogrsko, Vojščica, Volčja Draga, Vrhovlje pri Kojskem, Vrhovlje pri Kožbani, Vrtoče, Vrtojba, Zali Breg, Zalošče, Zapotok.«.
5., 6. in 8. točka se črtajo.
Dosedanja 4. točka postane 3. točka, dosedanje 7., 9. in 10. točka pa postanejo 5., 6. in 7. točka.
7. člen
V 12. členu se v 1. točki za besedo »Vrata« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Vič,«
– mejnega prehoda za meddržavnii cestni promet Libeliče«.
V 2. točki se za besedo »Zgornji Lehen na Pohorju« črta besedilo »in za območje:
– mejnega prehoda za mednarodni cestni promet Radlje,
– mejnega prehoda za obmejni promet Kapla,
– mejnega prehoda za obmejni promet Muta,
– mejnega prehoda za obmejni promet Pernice,
– mejnega prehoda za obmejni promet Remšnik«.
5. točka se črta.
Dosedanja 6. točka postane 5. točka.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 21. decembra 2007.
Št. 0100-33/2007/3 (274-04)
Ljubljana, dne 13. decembra 2007
EVA 2007-1711-0053
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost