Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5900. Pravilnik o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov, stran 17009.

Na podlagi 15. in v skladu z 18. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 in 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 17. in 23. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov
1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na (95. seji, dne 18. 12. 2006), minister za šolstvo in šport sprejme naslednje višješolske študijske programe:
– Strojništvo, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka strojništva, okrajšano inž. str.;
– Elektroenergetika, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka elektroenergetike, okrajšano inž. el.;
– Elektronika, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka elektronike, okrajšano inž. ele.;
– Fotografija, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka fotografije, okrajšano inž. fot.;
– Geotehnologija in rudarstvo, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka geotehnologije in rudarstva, okrajšano inž. gtr.;
– Gradbeništvo, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka gradbeništva, okrajšano inž. grad.;
– Informatika, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka informatike, okrajšano inž. inf.;
– Lesarstvo, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka lesarstva, okrajšano inž. les.;
– Logistično inženirstvo, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka logistike, okrajšano inž. log.;
– Medijska produkcija, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka medijske produkcije, okrajšano inž. mep.;
– Mehatronika, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka mehatronike, okrajšano inž. meh.;
– Oblikovanje materialov, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka oblikovanja, okrajšano inž. obl.;
– Organizator socialne mreže, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe organizator/organizatorka socialne mreže, okrajšano org. soc.;
– Telekomunikacije, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka telekomunikacij, okrajšano inž. ekt.;
– Ustni higienik, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe ustni higienik/ustna higieničarka, okrajšano ust. hig.;
– Varstvo okolja in komunala, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe inženir/inženirka varstva okolja in komunale, okrajšano inž. vok.;
– Ekonomist, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe ekonomist/ekonomistka, okrajšano ekon.;
– Poslovni sekretar, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe poslovni sekretar/poslovna sekretarka, okrajšano posl. sek..
– Gostinstvo in turizem, za pridobitev naziva strokovne izobrazbe organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, okrajšano org. posl. gost. tur..
2. člen
Višješolske študijske programe iz prejšnjega člena Ministrstvo za šolstvo in šport objavi v posebni publikaciji oziroma Center RS za poklicno izobraževanje na elektronskem mediju: http://www.cpi.si/ucitelji/kurikulum/programoteka.aspx in se pričnejo izvajati z začetkom študijskega leta 2008/2009.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-88/2007/1
Ljubljana, dne 12. oktobra 2007
EVA 2007-3311-0088
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost