Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5875. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2008, stran 16941.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 10. redni seji dne 12. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2008
1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj, povprečne stroške komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2008.
2. člen
Primerljiva gradbena cena za 1m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča, je v Občini Sevnica dne 1. 1. 2008 znašala 791,30 EUR.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč so dne 1. 1. 2008 znašali:
– za individualno komunalno rabo = 41,40 EUR/m2 neto tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno rabo = 63,94 EUR/m2 neto tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Vrednost 1m2 stavbnega zemljišča je znašala dne 1. 1. 2008:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 8,33 EUR/m2,
– za ostala naselja = 5,56 EUR/m².
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
5. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega Sklepa se preneha uporabljati Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 14/07).
Št. 351-0006/2007
Sevnica, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost