Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5873. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, stran 16940.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86) je Občinski svet Občine Postojna na 11. seji dne 11. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 108/07).
2. člen
Besedilo 15.a člena se spremeni tako, da se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe 11.a člena se nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča ne plačuje, če nezazidana parcela oziroma del nezazidane parcele, ki je namenjena stanovanjski gradnji in leži ob gradbeni parceli na kateri se nahaja individualni stanovanjski objekt istega lastnika, skupaj s sosednimi nezazidanimi parcelami istega lastnika ni večja ali enaka 1.000 m2.«
3. člen
Za 14.a členom se doda nov 14.b člen, ki se glasi:
»1. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačujejo v enem obroku:
– pravne osebe za zneske do vključno 500 EUR;
– fizične osebe za zneske do vključno 20 EUR.
2. Zneski, ki so višji od zneskov, navedenih v 1. točki tega člena, se plačujejo v dveh obrokih.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 422-363/2007
Postojna, dne 11. decembra 2007
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost