Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5870. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2008, stran 16936.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), 148. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06), Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) in Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2007 (Uradni list RS, št. 41/07) je župan Občine Poljčane dne 12. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar–marec 2008
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Poljčane (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na Odloku o proračunu Občine Poljčane za leto 2007, ki ga je Občinski svet Občine Poljčane sprejel na 6. redni seji dne 3. 5. 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Poljčane je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Pri začasnem financiranju se sme za posamezne namene porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v proračunu Občine Poljčane za leto 2007.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki Občine Poljčane povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o spremembi odloka o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se uporabljajo v višini, opredeljeni z zakonom. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, določene s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Poljčane, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost