Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5852. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 16623.

Na podlagi drugega odstavka 73. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1 in 102/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05, 120/05, 72/06 in 136/06) se prvi stavek tretjega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za plačevanje dajatev, ki pripadajo več prejemnikom, in za plačevanje dohodnine vodi UJP zbirne prehodne podračune.«.
2. člen
Četrti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zbirni prehodni podračuni za dajatve, ki pripadajo več prejemnikom, in podračuni za vplačevanje dohodnine imajo na prvih treh mestih drugega osemmestnega sklopa številke podračuna oznako 844.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-32/2007/6
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-1611-0126
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost