Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2007 z dne 20. 12. 2007

Kazalo

5850. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki, stran 16622.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1 in 102/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki
1. člen
V Pravilniku za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 117/02, 72/04, 120/05 in 137/06) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na proračunskega uporabnika, se uporabljajo tudi za nosilca javnih pooblastil, kadar nadzira javnofinančne prihodke.«.
2. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »nič ali eden stavek 'statistika'« nadomesti z besedilom »enega ali več stavkov 'statistika'«, besedilo »nič ali več stavkov 'kritje'« pa z besedilom »enega stavka 'kritje'«.
3. člen
V prvem odstavku 17. člena se v prvi tabeli pri poziciji številka 29 v opisu polja za oznako »DDMMLLLL« doda besedilo »oziroma datum obdelave, če gre za prvi izpisek tega računa«.
4. člen
V drugem odstavku 18. člena se v tabeli pri poziciji številka 66 v opisu polja črta beseda »tolarske«, za besedo »transakcije« pa se doda besedilo »v domači valuti«.
5. člen
V 19. členu se v tabeli pri poziciji številka 263 število znakov »8« nadomesti s »13«, besedilo v opisu polja pa se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Srednji tečaj BS na datum izpiska. Podatek je levo poravnan, s premakljivo decimalno piko, brez vodilnih in brez končnih ničel ter se zaključi s prvim presledkom.«.
Oznaka pozicije številka »271« se nadomesti s številko »276«, število znakov »10« pa se nadomesti s »5«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-33/2007/9
Ljubljana, dne 12. decembra 2007
EVA 2007-1611-0122
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost