Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5798. Pravilnik o predložitvi sprejetih občinskih proračunov, stran 16488.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) za izvrševanje 31. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o predložitvi sprejetih občinskih proračunov
1. člen
Ta pravilnik določa predložitev sprejetih občinskih proračunov Ministrstvu za finance.
2. člen
(1) Župani občin posredujejo odlok o proračunu, načrt razvojnih programov in obrazložitve proračuna v tridesetih dneh po njegovem sprejetju na elektronski naslov Ministrstva za finance: mf.obcine-proracun@mf-rs.si iz elektronskega naslova občine, sporočenega Ministrstvu za finance.
(2) Splošni in posebni del proračuna občine posredujejo v roku iz prejšnjega odstavka s spletno aplikacijo za poročanje občin tako, da posredujejo naslednje podatke:
a) za prihodke in druge prejemke:
– podkonte;
b) za odhodke in druge izdatke:
– šifrant neposrednih uporabnikov občinskega proračuna,
– šifrant proračunskih postavk občinskega proračuna in
– proračunske vrstice (proračunske postavke – podkonte).
3. člen
Ta pravilnik se začne uporabljati za predložitev sprejetih občinskih proračunov za leto 2008.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-506/2007
Ljubljana, dne 3. decembra 2007
EVA 2006-1611-0151
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost