Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5792. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, stran 16484.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS, št. 3/07), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 9. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1.
Občina Žužemberk daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto, v višini 13,31 EUR na efektivno uro. Stroški vodenja Doma starejših občanov Novo mesto se priznajo v višini 0,135 zaposlenega in znašajo 583,586 EUR ter stroške za neposredno oskrbo v višini 856,696 EUR mesečno.
2.
Cena za efektivno uro se s subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Zavoda RS za zaposlovanje) zniža za 4,94 EUR in s subvencijo iz sredstev proračuna Občine Žužemberk še za dodatnih 7,86 EUR, tako da znaša obračunana cena za uporabnike storitve v Občini Žužemberk za efektivno uro 0,51 EUR.
Uporabniki lahko pri Centru za socialno delo Novo mesto vložijo vlogo za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.
Upravičenec do socialne oskrbe, ki se mu na dom prinaša pripravljeni topel obrok hrane, plača stroške dostave za en obrok v višini 0,93 EUR.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2007 dalje.
4.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, št. 122-448/2007-100, z dne 28. 2. 2007.
Št. 122-2693/2007-100
Žužemberk, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.