Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5787. Ugotovitveni sklep za določitev višine najemnine, stran 16479.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 81/04 – uradno prečiščeno besedilo), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Zagorje ob Savi dne 28. 6. 2004, in na podlagi tretje alineje 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – prečiščeno besedilo, 31/07) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Vrednost točke za določitev višine najemnine, določene v 15. členu Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 81/04 – uradno prečiščeno besedilo) in Ugotovitvenem sklepu z dne 8. 12. 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 132/06 z dne 15. 12. 2006, se revalorizira z upoštevanjem rasti indeksa za stanovanjsko gradnjo za obdobje januar–november leta 2007, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Na dan 30. 11. 2007 znaša indeks 104,17.
II.
Upoštevaje rast indeksa za stanovanjsko gradnjo za obdobje januar–november 2007 tako revalorizirana vrednost točke za določitev višine najemnine znaša 0,73 EUR.
III.
Ta ugotovitveni sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, nova vrednost točke pa se začne uporabljati z dnem 1. 1. 2008.
Št. 012-9/98
Zagorje ob Savi, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.