Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5786. Ugotovitveni sklep o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, stran 16479.

Na podlagi 3. člena Sklepa o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 19/05), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Zagorje ob Savi dne 9. 2. 2005, in na podlagi tretje alineje 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – prečiščeno besedilo, 31/07) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Višina povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, določena v 2. členu Sklepa o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi z dne 9. 2. 2005 (Uradni list RS, št. 19/05) in v Ugotovitvenem sklepu z dne 8. 12. 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 132/06 z dne 15. 12. 2006, se revalorizira z upoštevanjem rasti indeksa za nizko gradnjo za obdobje januar–november leta 2007, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Na dan 30. 11. 2007 znaša indeks 103,28.
II.
Upoštevaje rast indeksa za nizko gradnjo za obdobje januar–november 2007 povračilo za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi znaša:
1. za priključitev na vodovodno omrežje:
– za individualno stanovanjsko hišo  422,21 EUR/stan. enoto
– za stanovanjsko enoto v bloku    327,71 EUR/stan. enoto
– za poslovne objekte in industrijo
 (sanitarni odvzem)                 4.201,02
                     EUR/lit /sek/povpr.
                        dnevne porabe
– za industrijo in obrt (tehnološki     15.754,12 EUR na
odvzem)                       lit/sek;
2. za priključitev na kanalizacijsko omrežje:
– za individualno stanovanjsko hišo  140,67 EUR/stan. enoto
– za stanovanjsko enoto v bloku    109,17 EUR/stan. enoto
– za poslovne objekte in industrijo         1.400,27
(sanitarni odvzem)            EUR/lit /sek/povpr.
                        dnevne porabe
– za industrijo in obrt (tehnološki 5.251,37 EUR na lit/sek.
odvzem)
III.
Ta ugotovitveni sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, nova cena povračila pa se začne uporabljati z dnem 1. 1. 2008.
Št. 353-5/91
Zagorje ob Savi, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.