Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5785. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi, stran 16478.

Na podlagi 5. člena Sklepa o oblikovanju najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/03), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Zagorje ob Savi dne 8. 12. 2003 in na podlagi tretje alineje 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – prečiščeno besedilo, 31/07) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Višina najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi, določena v Sklepu o oblikovanju najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi z dne 8. 12. 2003 (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/03) in Ugotovitvenem sklepu z dne 8. 12. 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 132/06 z dne 15. 12. 2006, se revalorizira v skladu s 5. členom citiranega sklepa tako, da znaša:
1. najemnina po 1. točki 4. člena Sklepa o oblikovanju najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/03):
– za območje mesta Zagorje in Izlak       3,74 EUR/m2+
– za območje urbanih središč Kisovca in Lok   3,12 EUR/m2+
– za ostala območja Občine Zagorje ob Savi   2,50 EUR/m2;+
2. najemnina po 2. točki 4. člena Sklepa o oblikovanju najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/03):
– za območje mesta Zagorje in Izlak        1,87 EUR/m2
– za območje urbanih središč Kisovca in Lok    1,56 EUR/m2
– za ostala območja Občine Zagorje ob Savi    1,25 EUR/m2.
II.
Ta ugotovitveni sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, nova višina najemnin pa se začne uporabljati z dnem 1. 1. 2008.
Št. 385-15/2003
Zagorje ob Savi, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.