Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5784. Ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Zagorje ob Savi, stran 16478.

Na podlagi 5. točke Sklepa o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/03 – prečiščeno besedilo), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Zagorje ob Savi dne 8. 12. 2003 in na podlagi tretje alineje 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – prečiščeno besedilo, 31/07) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Povprečna gradbena cena, določena v Sklepu o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/03 – prečiščeno besedilo) in v Ugotovitvenem sklepu z dne 8. 12. 2006, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 132/06 z dne 15. 12. 2006, se revalorizira z upoštevanjem rasti indeksa za stanovanjsko gradnjo za obdobje januar–november leta 2007, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Na dan 30. 11. 2007 znaša indeks 104,17.
II.
Upoštevaje rast indeksa za stanovanjsko gradnjo za obdobje januar–november 2007 tako revalorizirana povprečna gradbena cena znaša 779,92 EUR.
III.
Ta ugotovitveni sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, nova cena pa se začne uporabljati z dnem 1. 1. 2008.
Št. 385-14/2003
Zagorje ob Savi, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.