Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin, stran 16478.

Na podlagi 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno poslovno-cono Arclin (Uradni list RS, št. 106/06, 9/07).
2. člen
V 8. členu Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin (Uradni list RS, št. 106/06) se za drugim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»Poleg enodružinskih stanovanjskih objektov je možna gradnja tudi dvostanovanjskih objektov s skupnim ali ločenim vhodom«.
V istem členu odloka se na koncu tretje alineje drugega odstavka doda besedilo: »možna je delna podkletitev stanovanjskih objektov, na podlagi predhodnega geološkega mnenja«.
3. člen
V 36. členu odloka se za šesto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»V primeru delitve gradbenih parcel prostorske ureditve obrtno poslovne cone »A« se lahko na novi gradbeni parceli gradi enostanovanjski ali dvostanovanjski objekt oziroma je dovoljena sprememba gradbene linije, prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Navedene spremembe se obdelajo v projektni dokumentaciji«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-0002-2007/4 (15)
Vojnik, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.