Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5779. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007, stran 16469.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 11. seji dne 22. novembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007
1. člen
V posebnem delu proračuna Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007 (Uradni list RS, št. 14/07) se postavka 010101 – Delovanje občinskega sveta poveča za 27.000,00 EUR, tako da znaša 89.594,00 EUR.
2. člen
Postavka 010103 – Financiranje političnih strank se poveča za 200,00 EUR in znaša 9.380,00 EUR.
3. člen
Postavka 040601 – Osnovne plače se zmanjša za 10.500 EUR, tako da znaša 162.220,00 EUR.
4. člen
Postavka 040602 – Splošni dodatki se zmanjša za 4.200,00 EUR in znaša 38.582,00 EUR.
5. člen
Postavka 040603 – Delo v posebnih pogojih se zmanjša za 7.500,00 EUR, tako da znaša 24.246, EUR.
6. člen
Postavka 041411 – nakup poslovnih prostorov na MMP Vrtojba se zmanjša za 5.000,00 EUR in znaša 90.977,00 EUR.
7. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-12/2007-10
Šempeter pri Gorici, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.