Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5775. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana, stran 16465.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 6. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana (Uradni list RS, št. 43/2005 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Od nezazidanih stavbnih zemljišč oziroma stavbnih parcel se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, če ima vsaka od njih zagotovljen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanjo možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje ter javno elektroenergetsko omrežje.«
2. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča I. ktg zemljišč znaša:
– 150% od vrednosti točke, določene s sklepom v skladu s 15. členom odloka, za tista nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območju mesta Sežana, razen nezazidanih stavbnih zemljišč na območju Suhozemnega Terminala,
– 100% od vrednosti točke, določene s sklepom v skladu s 15. členom odloka, za tista nezazidana stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območju Suhozemnega Terminala.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 032-10/2007-11
Sežana, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost