Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, stran 16427.

Na podlagi 3. člena ter v zvezi z deveto alineo prvega odstavka 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96 in 36/00) so Mestni svet Mestne občine Ptuj na 5. redni seji dne 19. marca 2007, Občinski svet Občine Destrnik na 6. redni seji dne 21. septembra 2007, Občinski svet Občine Hajdina na 8. redni seji dne 21. junija 2007, Občinski svet Občine Kidričevo na 4. redni seji dne 26. aprila 2007, Občinski svet Občine Markovci na 8. redni seji dne 30. julija 2007, Občinski svet Občine Majšperk na 9. redni seji dne 6. septembra 2007, Občinski svet Občine Videm pri Ptuju na 6. redni seji dne 22. maja 2007, Občinski svet Občine Zavrč na 8. redni seji dne 17. septembra 2007, Občinski svet Občine Žetale na 6. redni seji dne 6. septembra 2007 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, št. 015-04-1/99, se spremeni tako, da se naslov XIII. poglavja dopolni tako, da glasi:
»XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI TER ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA«.
2. člen
Prva in druga alinea drugega odstavka 6. člena odloka se spremenita tako, da glasita:
»– Služba zdravstvenega varstva odraslih:
– enota splošnih ambulant Ptuj z okolico,
– Služba preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih:
– enota Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa
– enota obratna ambulanta Kidričevo,«
3. člen
V poglavju XIII. se doda nov 31.a člen, ki glasi:
»Občine ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda«.
4. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-1/99
Ptuj, dne 20. novembra 2007
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
 
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
 
Župan
Občine Destrnik
Franc Pukšič l.r.
 
Župan
Občine Videm pri Ptuju
Friderik Bračič l.r.
 
Župan
Občine Hajdina
Rado Simonič l.r.
 
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.
 
Župan
Občine Kidričevo
Jože Murko l.r.
 
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.
 
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l.r.