Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5762. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 16423.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04 in 14/05) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 10. redni seji dne 27. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino parc. št. 1087/7, pot, v izmeri 89 m2, k.o. Hrastovec.
Nepremičnina postane last Občine Poljčane, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/2007-7-401
Poljčane, dne 27. novembra 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.