Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5760. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste, stran 16419.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica z dne 22. 11. 2007, da je članu Mestnega sveta Luki Lisjak Gabrijelčič prenehal mandat na podlagi 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS-UPB1) je Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB 2 in 70/06 – Odločba US) ter na osnovi rezultatov glasovanja na rednih volitvah za člane Mestnega sveta, ki je bilo 22. 10. 2006, na seji dne 6. 12. 2007
u g o t o v i l a
Član Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica postane kandidat pod zaporedno številko 6 – Slovenska demokratska stranka,
Vasja Likar, roj. 9. 8. 1969, stanujoč v Solkanu, Cesta IX. korpusa 68.
Kandidat, ki je po ZLV postal član mestnega sveta, je dne 5. 12. 2006 podpisal izjavo, da sprejema funkcijo člana mestnega sveta.
Št. 041-2/2006
Nova Gorica, dne 6. decembra 2007
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine
Nova Gorica
Andrej Orel l.r.