Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5755. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kočevje, stran 16416.

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3), ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Kočevje, št. 032-5/06-111 z dne 8. 11. 2007 ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Kočevje na korespondenčni seji dne 5. 12. 2007 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je Občinski svet Občine Kočevje na 3. izredni seji dne 7. 11. 2007 sprejel sklep, da članu občinskega sveta Matiji Krkoviču zaradi odstopa preneha mandat;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov AS – AKTIVNA SLOVENIJA;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov AS – AKTIVNA SLOVENIJA Marko Rovan, roj. 23. 3. 1961, Kidričeva ulica 12, 1330 Kočevje;
– da je kandidat dne 30. 11. 2007 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje.
Št. 040-1/06-112
Kočevje, dne 5. decembra 2007
Predsednik OVK
Roman Poklač l.r.