Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5754. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci, stran 16416.

V skladu s 46. in 47. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 118/06 ZUOPP-A) in 16. členom Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 7/2007) je Občinski svet Občine Juršinci na 12. redni seji dne 3. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci
1. člen
Spremeni se 19. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci (Uradni list RS, št. 64/07), kjer se briše četrti odstavek člena, in se glasi;
»Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.«
2. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0031/2007-4
Juršinci, dne 3. decembra 2007
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.