Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5752. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična, stran 16415.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 9. seji dne 3. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 1584/2, pot v izmeri 10 m2 in parc. št. 1584/4, pot v izmeri 6 m2 vpisani v vl. št. 1210, k.o. Stična.
II.
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 1210, k.o. Stična.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0049/06
Ivančna Gorica, dne 3. decembra 2007
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.