Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5745. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2008, stran 16413.

Občinski svet Občine Idrija je na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04 in 52/06) na 8. redni seji dne 6. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2008
1. člen
S tem sklepom se določa izhodiščna cena stavbnih zemljišč v primerih, ko jih Občina Idrija kupuje oziroma prodaja, upoštevajoč njihovo tržno vrednost in območje, kamor spadajo.
2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča se oblikuje glede na naslednja območja:
– prvo območje:  ožji center mesta,
– drugo območje:  širši center mesta Idrija,
          center naselja Spodnja Idrija,
– tretje območje: ostalo strnjeno naselje mesta Idrija
          in naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje: jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter ostali
          deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje:  vsa ostala stavbna zemljišča v Občini Idrija.
3. člen
Tako določena izhodiščna cena stavbnega zemljišča se lahko uporablja v primerih:
– kadar stavbno zemljišče iz prvega ali drugega območja ne presega velikosti 50 m²,
– kadar stavbno zemljišče iz tretjega do petega območja ne presega velikosti 80 m²,
Za prodajo ali nakup stavbnih zemljišč, ki presegajo navedene površine ali v primeru, da se za prodajo zemljišča izvede javni razpis, se cena določi na podlagi izvedene cenitve.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del tega sklepa.
4. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča za leto 2008 znaša:
– prvo območje:     24,02 EUR/m2
– drugo območje:     20,04 EUR/m2
– tretje območje:    16,06 EUR/m2
– četrto območje:    12,03 EUR/m2
– peto območje:     7,88 EUR/m2.
5. člen
Izhodiščna cena stavbnega zemljišča se korigira s faktorjem 0,3, kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.
6. člen
Odločitev o prodaji ali nakupu stavbnega zemljišča sprejme Občinski svet Občine Idrija na predlog župana.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo osmi dan po objavi.
Št. 38000-1/2002
Idrija, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost