Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5742. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2448/4 in 2448/5, obe k.o. Žalna, stran 16409.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo 14/05 – popr., ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. seji dne 28. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2448/4 in 2448/5, obe k.o. Žalna
1.
Na zemljiščih parc. št. 2448/4, pot v izmeri 140 m2 in parc. št. 2448/5, pot v izmeri 64 m2, obe pripisani pri vl. št. 894, k.o. Žalna, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišči parc. št. 2448/4 in 2448/5, obe k.o. Žalna, tako prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 46500-0029/01
Grosuplje, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.