Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9, stran 16408.

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 28. novembra 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
1. člen
S tem Odlokom se ažurirajo določila 49. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za prostorske planske celote PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in I/9, Uradni list RS, št. 118/06, 75/06, 5/07 in 34/07.
2. člen
V 49. členu pod naslovom Vodovodno omrežje, se spremeni prvi stavek drugega odstavka, ki se pravilno glasi:
»Objekti v vseh naseljih se morajo s pitno vodo oskrbovati preko omrežja javnega ali zasebnega vodovodnega sistema.«
in celoten tretji odstavek 49. člena, ki se pravilno glasi:
»Določila prvega stavka prejšnjega odstavka ne veljajo za objekte v naseljih Polica, Velika Loka, Mala Loka, Dole, Blečji vrh, Troščine, Dobje, Zacurek - Šmarje, Huda Polica in Zabukovje pri Škocjanu, kjer vodovode upravljajo lokalni prebivalci.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-2/1999
Grosuplje, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost