Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5735. Sklep o spremembi Sklepa št. 602/448/2006-01/06 z dne 8. 3. 2007 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, stran 16407.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 6. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa št. 602/448/2006-01/06 z dne 8. 3. 2007 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Spremeni se 1. člen navedenega sklepa, ki se glasi:
»Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek se določijo s 1. 1. 2008 in znašajo mesečno:
+--------------------------------+-----------------------------+
|                |       v EUR na otroka|
+--------------------------------+-----------------------------+
|– I. starostno obdobje     |            435,23|
+--------------------------------+-----------------------------+
|– II. starostno obdobje     |            351,78|
+--------------------------------+-----------------------------+
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in oblikovanje oddelkov z nižjim številom otrok v oddelku).«
2. člen
Doda se nov 6. člen, ki se glasi:
»Za rezervacijo mesta v posameznem oddelku se tekom šolskega leta staršem zaračuna rezervacijo v višini 50% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. Šola je na prosto mesto v oddelku dolžna sprejeti tudi med letom vpisane otroke. V ta namen se vzpostavi posebna čakalna lista, ki se oblikuje v skladu s kriteriji za sprejem otrok v vrtec. Kriterije določi svet šole v soglasju z Občino Dolenjske Toplice.«
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, cene programov se uporabljajo od 1. 1. 2008 dalje, cena za rezervacijo pa se upošteva za starše, ki bodo otroke vpisali v vrtec po 1. 1. 2008.
Št. 602-0147/2007-05 01-06
Dolenjske Toplice, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost