Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5734. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2008, stran 16407.

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 21. in 50. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 Odl. US: U-I-43/96, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 Odl. US: U-I-43/99, 61/99 Odl. US: U-I-233/97, 79/99 – ZJF, 89/99 Odl. US: U-I-359/98, 119/02 Odl. US: U-I-165/00-7, 40/03 Odl. US: U-I-256/00-6, 90/05), 218. člena Zakona o graditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04), 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07), 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 79/03) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 6. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
1. člen
Vrednost točke, ki bo osnova za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice, za leto 2008 znaša:
– za stanovanja in počitniške hiše ter     0,0001785 EUR
garaže zasebnih lastnikov:
– za objekte družbene dejavnosti:        0,0001132 EUR
– za poslovne površine v stavbah, ki se     0,0002263 EUR
uporabljajo in nezazidana stavbna zemljišča
v uporabi podjetja:
– nezazidana stavbna zemljišča-         0,0000427 EUR
fizične osebe:
– za poslovne površine v stavbah, ki se ne   0,0004078 EUR.
uporabljajo:
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 422-2229/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.