Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5733. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka, stran 16406.

Na podlagi 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 136/04 in 94/07) ter 6. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. seji dne 6. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 136/04 in 94/07).
2. člen
V 5. členu se spremeni Tabela A) Komunalni objekti in naprave komunalne rabe – komunalna opremljenost tako, da se glasi:
»Tabela A) Komunalni objekti in naprave komunalne rabe – komunalna opremljenost
I. kategorija
+--------------------------------+-----------------------------+
|Faktor I. kategorije      |1,00 (od tega %)       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|vodovodov            |35%             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|kanalizacija          |65%             |
+--------------------------------+-----------------------------+
II. kategorija
+--------------------------------+-----------------------------+
|Faktor I. kategorije      |0,80 (od tega %)       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|vodovodov            |100%             |
+--------------------------------+-----------------------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-2213/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.