Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5729. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine, stran 16401.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 113/03, 77/05 in 120/05), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 7. redni seji dne 4. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine
I.
Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine znašajo mesečno na otroka (zneski v EUR):
Vrtec pri OŠ Dobrova:
+---------------------------------------+----------------------+
|        Program        |     Cena (v EUR)|
+---------------------------------------+----------------------+
|starostno obdobje 1–3 let       |        377,71|
+---------------------------------------+----------------------+
|starostno obdobje 3–6 let       |        291,01|
+---------------------------------------+----------------------+
|starostno obdobje 3–6 let kombiniran  |        311,52|
|oddelek do 17 otrok          |           |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
|Vrtec pri OŠ Polhov Gradec:                  |
+---------------------------------------+----------------------+
|        Program        |     Cena (v EUR)|
+---------------------------------------+----------------------+
|starostno obdobje 3–6 let       |        290,24|
+---------------------------------------+----------------------+
|starostno obdobje 3–6 let do 4 ure z  |        174,15|
|malico in kosilom           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|starostno obdobje 3–6 let do 4 ure z  |        130,60|
|malico                 |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|starostno obdobje 1–6 let kombiniran  |        311,52|
|oddelek do 17 otrok          |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|starostno obdobje 1–6 let do 4 ure z  |        186,91|
|malico in kosilom           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|starostno obdobje 1–6 let do 4 ure z  |        140,18|
|malico                 |           |
+---------------------------------------+----------------------+
II.
Stroški živil znašajo 1,97 EUR na dan oziroma 43,34 EUR mesečno.
III.
V primeru predhodno napovedane odsotnosti otroka se za vsak dan odsotnosti plačilo staršev zniža za stroške živil.
Starši otrok, za katere je Občina Dobrova - Polhov Gradec po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju 22 delovnih oziroma 30 koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
To pravico lahko uveljavljajo starši s stalnim prebivališčem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo po pravilih svoje občine, če ta občina pisno soglaša, da bo v tem primeru krila tako nastalo razliko v obračunu programa.
IV.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo na enak način kot v predhodnem členu tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi predloženega zdravniškega potrdila. Rezervacija se prizna za vse dneve odsotnosti.
V.
Višino plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).
Starši pravico do znižanega plačila uveljavljajo s predpisano vlogo pri pristojnem občinskem organu.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. 1. 2008, ko preneha veljati sklep o določitvi cen št.: 011-2324/06 (Uradni list RS, št. 59/06).
Št. 011-0035/2007-2
Dobrova, dne 4. decembra 2007
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

AAA Zlata odličnost