Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5727. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 16399.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
Na nepremičninski parcelni številki: 632/1 in 632/2, obe k.o. Vremski Britof.
2.
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra, vpiše se lastninska pravica v korist Občine Divača, do celote.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2007-7
Divača, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.