Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5724. Odlok o spremembah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Divača, stran 16398.

Na podlagi 16. in 59. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Divača
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Divača (Uradni list RS, št. 39/07) se v 5. členu črta: », javno električno omrežje«.
2. člen
10. člen se v celoti spremeni in se glasi:
»Velikost parcele predstavlja kvadratura gradbene parcele, na kateri se bo gradil objekt.
V primeru, da velikost gradbene parcele ni določena, velikost gradbene parcele predstavlja kvadratura stavbišča, pomnožena s faktorjem 1,5.«
3. člen
V 15. členu se besedilo »7. člena« nadomesti z besedilom »8. člena«.
4. člen
V 16. členu se črta beseda »električno«.
5. člen
V 17. členu se besedilo »sta občina ali krajevne skupnosti« nadomesti z besedilom »je občina, krajevna skupnost ali javni zavod«.
6. člen
V 29. členu se datum »20. 7. 2007« nadomesti z datumom »31. 12. 2007«.
7. člen
V 30. členu se datum »20. 7. 2007« nadomesti z datumom »31. 12. 2007«.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2007-8
Divača, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.