Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5722. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača, stran 16398.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06) in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Divača
1. člen
V drugem odstavku 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03) se besedi »leto« in »letom« nadomestita z besedama »obdobje« in »obdobjem«, tako da se besedilo drugega odstavka 85. člena glasi: Občinski proračun se sprejme za proračunsko obdobje, ki se začne in konča hkrati s proračunskim obdobjem za državni proračun.
2. člen
V prvem odstavku 86. člena Poslovnika se beseda »leto« črta in nadomesti z besed »obdobje«, tako da se besedilo prvega stavka prvega odstavka 86. člena glasi: Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko obdobje mora župan predložiti odboru za finance, ki o tem oblikuje svoje mnenje, svoje mnenje pa posreduje Občinskemu svetu.
3. člen
Spremembe poslovnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen
Spremembe poslovnika veljajo takoj.
Št. 032-0010/2007-3
Divača, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost