Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5720. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno, stran 16397.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 41. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je župan Občine Cerkno sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Cerkno
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2008, vendar najdalj do 31. 3. 2008, se javna poraba Občine Cerkno začasno financira po proračunu za leto 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2007, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi.
Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini določeni z zakonom.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu za leto 2007 že začete in so v teku.
3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Cerkno za leto 2008.
4. člen
Župan Občine Cerkno skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa ter za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 011-0001/2007
Cerkno, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost