Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5719. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2008, stran 16397.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 100/02, 56/02 in 127/06) je župan Občine Brežice dne 4. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2008
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Brežice za leto 2008 se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2007 in za iste programe kot v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2007.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu občine za leto 2007.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša, na predlog župana, občinski svet.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-58/2007
Brežice, dne 4. decembra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.