Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5677. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 15640.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) ter v skladu s 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLSUPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) je Občinski svet Občine Rogašovci na 9. redni seji dne 30. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
11. člen Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 65/99, 16/01, 88/05 se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Del plače za opravljanje funkcije člana odbora vaške skupnosti znaša za največ 5% letne plače župana. V okviru tega zneska se članu odbora vaške skupnosti določi del plače glede na delo, ki ga je opravil, in sicer:
– vodenje seje odbora vaške skupnosti – 15%,
– udeležba na seji odbora vaške skupnosti – 25%.
Predsedniku oziroma predsedujočemu vaškega odbora pripada del plače za vodenje seje odbora vaške skupnosti in del plače za udeležbo na seji.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov odbora vaške skupnosti, ki ga potrdi predsednik odbora vaške skupnosti.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0001/2007-01/02-4
Rogašovci, dne 30. novembra 2007
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost