Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

5672. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, stran 15626.

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05 in 118/06) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota k tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 36/07) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354-0001/2007 z dne 30. 11. 2007 distributer toplote objavlja
C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
+----------------------------+----------------+----------------+
|  Proizvod – storitev   | Merska enota | Cena v evrih |
|              |        |   (€)    |
+----------------------------+----------------+----------------+
|   Variabilni del:    |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|a) Dobavljena toplota    |   MWh    |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|– stanovanjski odjem    |        |     54,5033|
+----------------------------+----------------+----------------+
|– ostali odjem       |        |     54,5033|
+----------------------------+----------------+----------------+
|b) Sanitarna voda      |    m3    |     4,9053|
+----------------------------+----------------+----------------+
|    Fiksni del:     |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|a) Priključna moč      |  kW/mesec  |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|– stanovanjski odjem    |        |     1,5100|
+----------------------------+----------------+----------------+
|– ostali odjem       |        |     1,5100|
+----------------------------+----------------+----------------+
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik št. C0-028/2007-DP-03 objavljen v Uradni list RS, št. 104/07, dne 16. 11. 2007.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. decembra 2007 dalje.
Št. C0-029/2007-DP
Murska Sobota, dne 3. decembra 2007
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Mirko Šabjan l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost