Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5456. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2007, stran 15038.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00, 30/02 in 110/02), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/91, 45/97, 56/98, 1/99, 79/99 in 89/99) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) ter 1. člena sprememb in dopolnitev Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 9/01, 108/01, 65/02, 78/03) je Občinski svet Občine Turnišče na 7. redni seji dne 22. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2007
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2007 (Uradni list RS, št. 38/07) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov prihodkov se določa v skupnem znesku 2.394.622,09 € in se razporedi na ravni podskupin kontov odhodkov:
+-------+-------------------------------+----------------------+
|40   |tekoči odhodki         |     424.991,09 €|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|41   |tekoči transferi        |     922.190,00 €|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|42   |investicijski odhodki     |     691.090,00 €|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|43   |investicijski transferi    |     341.845,00 €|
+-------+-------------------------------+----------------------+
|2   |skupaj drugi odhodki      |     14.506,00 €«|
+-------+-------------------------------+----------------------+
2. člen
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9-7/2007-OSOT
Turnišče, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost