Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5452. Odlok o gledaliških uprizoritvah Škofjeloškega pasijona – Processio Locopolitana v Škofji Loki v letih 2009, 2015 in 2021, stran 15036.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 11. redni seji dne 15. novembra 2007 sprejel
O D L O K
o gledaliških uprizoritvah Škofjeloškega pasijona – Processio Locopolitana v Škofji Loki v letih 2009, 2015 in 2021
1. člen
S tem odlokom se urejuje uprizarjanje Škofjeloškega pasijona v izvirnem okolju srednjeveškega jedra Škofje Loke v letih 2009, 2015 in 2021. Odlok tudi urejuje okviren razpored predstav, način imenovanja in pristojnosti strokovnega odbora, način imenovanja in naloge vodje projekta ter opredeljuje vire financiranja uprizoritev.
2. člen
Gledališka uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letih 2009, 2015 in 2021 je obnovitev rekonstrukcije Marúšičevega Škofjeloškega pasijona procesijskega tipa, ki je že bila izvedena na ulicah in trgih Škofje Loke. Uprizoritev temelji na folklorno znanstveno rekonstrukcijskem konceptu, na dramatizaciji izvirnega besedila kapucina patra Romualda Lovrenca Marúšiča. Nosilec prireditve po tem odloku je Občina Škofja Loka.
Škofjeloški pasijon je kulturni spomenik državnega pomena. Prireditev, kot je določena v prvem členu tega Odloka, je največja gledališka predstava na prostem v Republiki Sloveniji in izjemen kulturnoturistični dogodek, za katero ima izključno pravico organiziranja Občina Škofja Loka, ki izvedbo Škofjeloškega pasijona lahko poveri tudi drugi organizaciji.
3. člen
Škofjeloški pasijon se vsako navedeno leto uprizori v postnem času, predvidoma na: tiho nedeljo, cvetni petek, cvetno soboto, cvetno nedeljo, velikonočni ponedeljek, prvi koledarski petek po veliki noči in prvo koledarsko soboto po veliki noči. Tovrstna časovna razporeditev se utemeljuje s časom uprizoritev v Romualdovi dobi in s tem povezuje sodobne potrebe in upošteva izkušnje z uprizoritev iz let 1999 in 2000.
Glede na okoliščine in potrebe se lahko število in dnevi uprizoritev v posameznem letu prilagodijo (tudi izven postnega časa), o čemer sprejme odločitev strokovni odbor.
4. člen
Sredstva za gledališko uprizoritev Škofjeloškega pasijona na prostem v izvirnem okolju srednjeveškega jedra Škofje Loke v letih 2009, 2015 in 2021, za shranjevanje vseh za pasijon potrebnih pripomočkov, kostumov in drugih predmetov, za ohranjanje kontinuitete med leti uprizoritev ter za permanentno skrb nad to škofjeloško kulturno dediščino, se zagotavljajo iz proračuna Občine Škofja Loka, iz proračuna Ministrstva za kulturo RS, javnih razpisov, vstopnin in drugih finančnih virov (donacije, sponzorstvo, prihodki od trženja …).
5. člen
Za izvedbo Škofjeloškega pasijona Občinski svet Občine Škofja Loka na predlog župana imenuje in razreši strokovni odbor, ki ga sestavlja 7 do 9 članov. Imenovan je za dobo največ 6 let. Mandat odbora se v vsakem primeru zaključi 1 leto po zadnji predstavi Škofjeloškega pasijona v določenem letu. Člani odbora izmed sebe izberejo predsednika.
Glavne naloge odbora so:
– izbira režiserja Škofjeloškega pasijona,
– spremljanje priprav in poteka projekta, o čemer daje mnenja in priporočila.
Plačilo članov odbora je urejeno s Pravilnikom o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v občini Škofja Loka.
Za uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letu 2009 mora biti strokovni odbor imenovan najkasneje do 31. 12. 2007. Za uprizoritve Škofjeloškega pasijona v naslednjih letih mora biti strokovni odbor imenovan vsaj 3 leta pred prvo predstavo Pasijona v določenem letu uprizoritve.
6. člen
Za projekt Škofjeloški pasijon se imenuje vodja projekta, ki ga na predlog župana potrdi Občinski svet Občine Škofja Loka. Mandat vodje projekta se zaključi z zaključkom mandata strokovnega odbora.
Naloge vodje projekta so:
– pripravi projekt Škofjeloški pasijon in ga predstavi občinskemu svetu,
– pripravi poslovni načrt projekta,
– organizira in vodi izvedbo Škofjeloškega pasijona,
– 2 x letno poroča občinskemu svetu o svojem delu,
– pripravi zaključno poročilo projekta.
Za uprizoritev Škofjeloškega pasijona v letu 2009 mora biti vodja projekta imenovan najkasneje do 29. 2. 2008.
7. člen
S tem odlokom se predvideva, da se ŠkofjeloškI pasijon po letu 2021 uprizarja v rednih časovnih intervalih, predvidoma vsakih sedem let. Odločitev za to sprejme Občinski svet Občine Škofja Loka po uprizoritvi Škofjeloškega pasijona v letu 2015.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 081-0002/2007
Škofja Loka, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti