Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5438. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje, stran 15022.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list, št. 7/99, 110/02), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 13. redni seji dne 19. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 24/06, 61/06, 137/06, 31/07) se spremeni 5. člen tako, da se pravilno glasi:
»Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju«.
2. člen
V 6. členu drugega odstavka se v zadnjem stavku za vejico spremeni besedilo tako, da se namesto ..., na sredini pečata pa kratica ZTKŠM, ta del stavek pravilno glasi: ... »na sredini pečata pa skrajšano ime Zavod za TKŠM Mozirje«.
3. člen
V 11. členu se v odstavku: »Na področju kulture« tretja alinea spremeni tako, da se pravilno glasi: »Skrbi za organizacijo in izvedbo stalnih in priložnostnih razstav in zbirk«.
4. člen
Spremeni se 33. člen in se glasi: »V primerih, ko zavod sklepa pogodbe in druge dogovore ali se prijavlja na natečaje, ki niso določeni s finančnim načrtom in lahko posledično povzročijo finančne ali druge obveznosti ustanoviteljice, mora zavod pridobiti predhodno soglasje sveta zavoda«.
5. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 032-00011/2007
Mozirje, dne 19. novembra 2007
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti