Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5433. Cenik za posamezne tarifne skupine plina, stran 15017.

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04), in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10. 2004, je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. sprejel naslednji
C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne tarifne skupine plina:
----------------------------------------------------------------
ŠIROKA POTROŠNJA
----------------------------------------------------------------
Mala poraba:     cena za plin      0,6246 EUR/m3
Gospodinjska
tarifa:        cena za plin      0,3660 EUR/m3
           osnovna cena     38,3144 EUR/leto
Centralno
ogrevanje:      cena za plin      0,3660 EUR/m3
           cena za prikl.     3,1523 EUR/kW,
           moč              leto
----------------------------------------------------------------
OSTALA POTROŠNJA
----------------------------------------------------------------
Mala poraba:     cena za plin      0,6246 EUR/m3
Osnovna
tarifa:        cena za plin      0,4120 EUR/m3
            osnovna cena     97,7193 EUR/leto
Ogrevanje
poslov. prostorov:  cena za plin      0,4120 EUR/m3
           cena za prikl.     1,9210 EUR/kW,
           moč              leto
----------------------------------------------------------------
Pogodbeni odjem    cena za plin      0,3341 EUR/m3
           cena za prikl.     3,4870 EUR/kW,
           moč              leto
----------------------------------------------------------------
Navedene cene ne vključujejo takse CO(2) v višini 0,0238 EUR/m3, trošarine v višini 0,0060 EUR/m3 in 20% DDV.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/07.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. novembra 2007
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Drašković l.r.

AAA Zlata odličnost