Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5429. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik, stran 14998.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 32. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 72. in 72.a člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kamnik
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kamnik za leto 2008 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2007 in za iste programe kot v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu v letu 2007. V obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 se tako lahko porabi največ 2.486.521 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja Občina Kamnik ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2007.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece.
Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik se vroči Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru Občine Kamnik ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-0102/2007-3/2
Kamnik, dne 20. novembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost