Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5418. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence ribičev – fizičnih oseb, stran 14975.

Na podlagi sedmega odstavka 42. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja evidence ribičev – fizičnih oseb
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vsebino evidence ter način vodenja evidence ribičev – fizičnih oseb (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
2. člen
(vsebina evidence)
(1) Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za morsko ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v pisni in elektronski obliki.
(2) Za vsakega ribiča – fizično osebo se v evidenci vodijo podatki iz četrtega odstavka 42. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06).
3. člen
(sprememba podatkov)
Ribič – fizična oseba mora obvestiti ministrstvo o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, najkasneje v roku 15 dni od nastale spremembe.
4. člen
(obveščanje organov)
Ministrstvo o vpisu v evidenco in morebitnih spremembah podatkov obvesti Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Davčno upravo Republike Slovenije.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-358/2007
Ljubljana, dne 14. novembra 2007
EVA 2007-2311-0032
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost