Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30. 11. 2007

Kazalo

5413. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014), stran 14971.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014), št. 04-58/05 z dne 13. 12. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ljubljana, ki meri 18.763,40 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Ljubljana in Medvode, oziroma v katastrskih občinah Karlovško predmestje, Rudnik, Iška Loka, Tomišelj, Krakovsko predmestje, Gradišče predmestje I, Trnovsko predmestje, Vič, Ajdovščina, Šentpeter, Poljansko predmestje, Ljubljana-mesto, Šmartno ob Savi, Moste, Udmat, Štepanja vas, Bizovik, Ježica, Stožice, Brinje I, Tabor, Dravlje, Zgornja Šiška, Spodnja Šiška, Rašica, Gameljne, Šmartno pod Šmarno goro, Tacen, Stanežiče, Vižmarje, Šentvid nad Ljubljano, Glince, Črnuče, Nadgorica, Podgorica, Kašelj, Zadobrava, Slape, Dobrunje, Šujica, Dobrova, Bežigrad, Prule, Golovec, Gradišče predmestje II, Nove Jarše, Brinje II., Brdo, Grič, Zelena jama in Stanežiče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ljubljana je s 1. januarjem 2005 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 86,05% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 8,06% državnih gozdov, 3,58% občinskih gozdov in 2,31% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 4.756,91 ha, od katere je 3.149,20 ha večnamenskih gozdov, 1.498,18 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 109,53 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 271,7 m3/ha, od tega 115,2 m3/ha iglavcev in 156,5 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,28 m3/ha, od tega 2,28 m3/ha iglavcev in 4,00 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ljubljana določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.769,38 ha,
– ekološke funkcije na površini 4.263,66 ha ter
– socialne funkcije na površini 4.722,56 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ljubljana za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 160.194 m3, od tega 69.992 m3 iglavcev in 90.202 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 121,00 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 20,86 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ljubljana v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005–2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-15/2001/21
Ljubljana, dne 13. novembra 2007
EVA 2005-2311-0126
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti