Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2007 z dne 23. 11. 2007

Kazalo

5314. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2007 do 20. 12. 2007, stran 14789.

Številka: Su-141/07-10
Datum: 22. 11. 2007
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) na 27. upravni seji 22. novembra 2007 sprejelo
S P R E M E M B O R A Z P O R E D A D E L A U S T A V N E G A S O D I Š Č A
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2007 do 20. 12. 2007
I.
Točka II. 3. Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2007 do 20. 12. 2007 se spremeni tako, da se glasi:
"3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
mag. Miroslav Mozetič, predsednik
mag. Marta Klampfer, članica in
dr. Janez Čebulj, član.
Namestnica predsednika senata je mag. Marta Klampfer."
II.
Sprememba razporeda dela se objavi na način, določen v X. točki Razporeda dela, in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
(1) Pritožnik je z ustavno pritožbo izpodbijal tudi sodbi sodišč prve in druge stopnje, s katerima je bilo meritorno odločeno o tožbenih zahtevkih. V tem delu je senat ustavno pritožbo kot prepozno zavrgel.

AAA Zlata odličnost