Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja izbirne Gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika, stran 13887.

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na 7. seji dne 23. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja izbirne Gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika
1. člen
Za 22. členom Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Občini Vrhnika (Uradni list RS, št. 56/07) se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(obveznost vgradnje merilne naprave)
Stanovanjske zgradbe z dvema ali več neodvisnimi stanovanjskimi enotami, ki bodo zgrajene na območju že zgrajenega ali načrtovanega plinovodnega omrežja po sprejemu tega odloka, morajo imeti za vsako stanovanjsko enoto svojo merilno napravo za ugotavljanje predanih količin zemeljskega plina.«
2. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(kazenske določbe)
Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja svojo dejavnost, ki deluje v nasprotju z 22.a, 25. in 29. členom tega odloka, se kaznuje z globo 1.400,00 €.
Posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400,00 €.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena z globo 400,00 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 007-15/2007
Vrhnika, dne 24. oktobra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti