Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah, stran 13840.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list SRS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in št. 21/06 – odločba US), 148. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06), 30. in 33. člena Energetskega zakona (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07), 153. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet mestne Občine Kranj na 10. seji dne 17. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah
1. člen
V 2. členu Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 60/02 – v nadaljevanju: odlok) se osma alinea, ki se glasi »pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka«, črta.
2. člen
V odloku se 3. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Izbirne gospodarske javne službe so:
– urejanje mestnega potniškega prometa,
– urejanje javne razsvetljave,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– vzdrževanje javnih parkirišč,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobava plina,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote in dobava toplote,
– urejanje javnih tržnic.«
3. člen
V odloku se drugi odstavek 4. člena spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Obvezne in izbirne gospodarske javne službe se zagotavljajo v javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, režijskem obratu, na podlagi koncesije ali v obliki, določeni v odloku, ki ureja izvajanje posamezne gospodarske javne službe.«
4. člen
V odloku se 7. člen dopolni z drugim odstavkom, ki se glasi:
»Določbe prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo, kadar gre za razmerja javno-zasebnega partnerstva.«
5. člen
V odloku se naziv IV. poglavja, ki se glasi »IV. končne določbe« spremeni tako, da se glasi »IV. prehodne in končne določbe«.
6. člen
V odloku se za 12. členom doda nov 13. člen, ki se glasi:
»V roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega odloka je potrebno z ustreznimi akti urediti izvajanje izbirnih gospodarskih javnih služb.«
7. člen
V odloku se preštevilčita 13. člen, ki postane 14. člen, in 14. člen, ki postane 15. člen.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0057/2007-46/01
Kranj, dne 17. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti