Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5068. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1A), stran 13767.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (ZPPCP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. oktobra 2007.
Št. 001-22-119/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZNIH POGODBAH V CESTNEM PROMETU (ZPPCP-1A)
1. člen
V Zakonu o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 126/03) se v 24. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar prevozno pogodbo sklenejo prevoznik, naročnik prevoza in pošiljatelj, ki hkrati ni naročnik prevoza, sta naročnik prevoza in pošiljatelj solidarno odgovorna prevozniku za plačilo voznine.«.
2. člen
V 83. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Naročnik prevoza in pošiljatelj lahko pred sklenitvijo prevozne pogodbe od prevoznika zahtevata predložitev dokazil, s katerim prevoznik utemeljuje višino voznine.«.
3. člen
Besedilo 97. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1250 eurov do 20.870 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Z globo od 420 eurov do 2090 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 326-07/03-35/3
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EPA 1578-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti