Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

5067. Zakon o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-D), stran 13767.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. oktobra 2007.
Št. 001-22-117/07
Ljubljana, dne 2. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU (ZPlaP-D)
1. člen
V Zakonu o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 131/06 – ZBan-1) se v 29. členu v tretjem odstavku na koncu drugega stavka pred piko doda vejica in besedilo »sodišče pa ime, priimek in naslov prebivališča imetnika, katerega podatke zahteva«.
V petem odstavku se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek so sodišča na podlagi tega zakona upravičena neposredno elektronsko dostopati do podatkov iz registra transakcijskih računov.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/99-4/15
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EPA 1569-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti