Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2007 z dne 5. 11. 2007

Kazalo

5038. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Tehnološki park Celje, stran 13653.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Tehnološki park Celje
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Tehnološki park Celje, ki ga je pod št. 320/07 izdelal načrtovalec Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Tehnološki park Celje je izgradnja izvennivojske povezave – nadhoda – preko Kidričeve ceste med obstoječima objektoma (RITS in TEHNOPOLIS) na severovzhodnem delu območja Tehnološkega parka. za investitorja TEHNOPOLIS d.o.o., Celje.
III.
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Tehnološki park Celje se prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Gaberje ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo – Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00015/2003-0008
Celje, dne 23. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
 
po pooblastilu župana
Marko Zidanšek l.r.
podžupan
Mestne občine Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti