Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

4905. Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 13373.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena
Št. 610-68/2007
Koper, dne 18. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD in 63/07 – odločba US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 18. oktobra 2007 sprejel
O D L O K
o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi historično mestno jedro Kopra (EŠD 235).
(2) Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi urbanističnega, arhitekturnega, umetnostnega, zgodovinskega, arheološkega in etnološkega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
– Historično mestno jedro Koper zavzema pozidano območje nekdanjega otoka, ki je bil zaradi naravnih danosti zelo primeren za poselitev, najverjetneje že v antiki, nedvomno pa zasledimo naselbino v obdobju preseljevanja narodov, v 6. stoletju. Prve osnove današnje urbanistične zasnove mesta so bile dane v času Oglejskih patriarhov, ki so mesto povzdignili med najpomembnejša Istrska mesta.
– Mestna zasnova, ki se je s svojo značilno parcelacijo in potekom mestnih ulic ohranila do danes, se je dokončno izoblikovala do 15. stoletja, po vzoru srednjeveških utrjenih mest pod vladavino Beneške republike. To je bilo obdobje največjega mestnega razcveta na kulturnem in gospodarskem področju, ki se je odražalo še v 16. in 17. stoletju.
– Posebno pozornost zaslužijo večje renesančne in baročne palače z vrtovi in dvorišči. Stanovanjsko meščansko arhitekturo predstavljajo najstarejše romanske in gotske hiše, ki so se ohranile nepredelane. Med stanovanjsko historično mestno strukturo so se ohranili tudi večji samostanski kompleksi.
– Mesto označuje ohranjena sakralna dediščina in spomeniki s pripadajočo bogato cerkveno opremo, ki jo stilno opredelimo v čas od romanike, gotike, renesanse, baroka in historicizma.
3. člen
(1) Spomenik obsega parcele št.: 100/1, 100/2, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 101, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 102/1, 102/2, 102/3, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 103/1, 103/2, 103/3, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 104, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 105, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 109/2, 109/3, 109/5, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094/1, 1094/2, 1095, 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1096/4, 1097, 1098, 1099/1, 1099/2, 110/5, 1100, 1101, 1102/1, 1102/2, 1107/1, 1107/2, 1107/3, 1108/1, 1108/3, 1108/4, 1109, 111, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1116/1, 1116/2, 1118, 1119, 112/1, 112/2, 112/3, 1120, 1121/1, 1121/2, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1129/1, 1129/2, 113, 1130/1, 1130/2, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1131/5, 1132/1, 1132/2, 1133/1, 1133/2, 1134/1, 1134/2, 1135, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1136/4, 1137, 1138, 1139, 114/1, 114/2, 1141/1, 1141/2, 1142, 1143, 1145, 1147, 1148/1, 1148/2, 1149, 115, 1150, 1151, 1152, 1153/1, 1153/2, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 116, 1160, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1168, 1169, 117/1, 117/2, 117/3, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/4, 1178/5, 1179, 118, 1180/1, 1180/2, 1181, 1182/1, 1182/2, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 119/1, 119/2, 119/3, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194/1, 1194/2, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 120, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 1207/6, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215/1, 1215/2, 1216, 1217, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1219/1, 1219/2, 1220, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223/1, 1223/2, 1224, 12251226, 1227, 1229, 123, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1237/4, 1237/5, 1238, 1239, 124, 1240/1, 1240/2, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1247, 1248, 1249, 125, 1250, 1251/1, 1251/2, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 126, 1260, 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1264/3, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 127, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279, 128, 1280/1, 1280/2, 1281, 1282, 1283, 1284/1, 1284/2, 1285, 1286, 1287, 1288/1, 1288/2, 1289, 129, 1290, 1291/1, 1291/2, 1292, 1293, 1299, 130, 1300, 1301, 1302, 1303/1, 1303/2, 1304, 1305/1, 1306, 1307, 1308, 1309, 131, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 132, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 133, 1330, 1332, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1333/4, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338/1, 1338/2, 1339, 134, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 135, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1357/1, 1357/2, 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1359/1, 1359/2, 136, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1361, 1362, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 137, 1370, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1372, 1373/1, 1373/2, 1374/1, 1374/3, 1374/4, 1375/1, 1375/2, 1376, 1377, 1379/1, 1379/2, 1381/1, 1381/2, 1381/3, 1381/4, 1381/5, 1382, 1383/1, 1383/2, 1384, 1386, 1387, 1388, 1389/1, 139, 140, 141, 142/1, 142/3, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 146/1, 146/2, 146/3, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 148/3, 149/2, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 157/1, 157/2, 157/3, 1576, 1577, 158/1, 158/2, 159, 16, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 178/3, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199/1, 20, 200/1, 200/10, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 201, 202, 203, 204, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 207, 208, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224, 225/1, 225/2, 225/3, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 236/3, 239, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 273/3, 273/4, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 283/2, 284, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 288/3, 289, 290, 291/1, 291/2, 291/3, 292, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 30/4, 30/5, 300/1, 300/2, 300/3, 301/1, 301/2, 301/3, 302/1, 302/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 31/1, 31/2, 310, 311, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 317, 318, 319/1, 319/2, 32, 320, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 325/2, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 325/7, 326, 327/1, 327/2, 328, 329, 33, 330, 331/1, 331/2, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2337/3, 338, 339, 34, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344, 345/1, 345/2, 345/3, 346/1, 346/2, 347, 348, 349, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 358, 359, 36/1, 36/2, 360, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 37/1, 37/2, 370, 371, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/2, 374/3, 375, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379, 38/1, 38/2, 380, 381, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 39, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 399, 40, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 41, 410, 411, 412, 413, 414, 419/1, 419/2, 42, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, 425/1, 425/2, 429, 43, 430, 431, 432/1, 432/2, 432/3, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 44, 440, 444, 447, 449/1, 449/2, 449/3, 449/4, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 457/1, 457/2, 458, 459, 46, 460/1, 460/2, 460/3, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 472/2, 473/1, 474/1, 474/2, 475/2, 48/1, 48/2, 482/1, 483, 486/1, 486/2, 487/2, 488/2, 489/2, 49, 490/2, 491/2, 492/2, 493/2, 493/3, 495, 496, 50, 500, 501/1, 501/2, 501/3, 505/1, 505/2, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 51, 510/1, 510/4, 510/5, 510/6, 510/7, 511, 512, 513, 514, 515, 516/1, 516/2, 517, 518/1, 518/2, 519, 52, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526/1, 526/2, 527, 528/1, 528/2, 528/3, 529, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 534/1, 534/2, 535/1, 535/2, 535/3, 536, 537, 538, 539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 539/5, 54, 540/1, 540/2, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 55, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 558, 559, 56/1, 56/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561/1, 561/2, 562, 563, 565/1, 565/2, 566, 567, 569/1, 569/2, 57, 570/1, 570/2, 570/3, 571, 572, 573, 574, 575/1, 575/2, 576, 578/1, 578/2, 579, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 580, 581/1, 581/2, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 59, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 600, 602, 603, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 605/3, 606, 608, 609, 61, 610, 611, 612/1, 612/2, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 616, 617, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 62, 620, 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 626/1, 626/2, 626/3, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 627/5, 628, 629, 63, 630, 631, 632/1, 632/2, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 64, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 645/1, 645/2, 646, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 648/1, 648/2, 648/3, 65, 650, 652, 653, 654/1, 654/2, 655, 656/1, 656/2, 656/3, 657, 658, 659/1, 659/2, 659/3, 66, 660/1, 660/2, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 661/5, 662, 663, 664/1, 664/2, 664/3, 665/1, 665/2, 666, 667, 668/1, 668/2, 669, 67, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 673/3, 674, 675/1, 675/2, 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 679/3, 68, 680/1, 680/2, 681, 682, 683, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 686/3, 687, 688, 689, 69/1, 69/2, 69/3, 690/1, 690/3, 690/4, 691, 692/1, 692/2, 693, 694, 695, 696/1, 696/2, 697, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 70, 700, 701, 702/1, 702/2, 703, 704/1, 704/2, 705/1, 705/2, 707/1, 707/2, 708, 71, 710, 711, 712, 714, 715, 716/1, 716/2, 716/3, 717/1, 717/2, 717/3, 718, 719/1, 719/2, 719/3, 72/2, 72/3, 72/4, 720, 721, 722/1, 722/2, 723/1, 723/2, 724/1, 724/2, 724/3, 725, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 728, 729, 73, 730/1, 730/2, 730/3, 731, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 733, 734, 735/1, 735/2, 736, 737, 738, 739, 74/1, 74/2, 740, 741, 742, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 745, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748, 749/1, 749/2, 75, 750/1, 750/2, 751, 752, 753, 754, 755/1, 755/2, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 757, 758, 759, 76, 760/1, 760/2, 760/3, 761, 762, 763, 764/1, 764/2, 764/3, 765, 766, 767, 768, 769, 77, 770, 771, 772, 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 774, 775, 776/2, 777, 778/1, 778/2, 779/1, 78, 780, 781, 782/1, 782/2, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 79, 790/1, 790/2, 791, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797, 798, 799, 80/1, 80/2, 800, 801/1, 801/2, 801/3, 802/1, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 803, 804/1, 804/2, 805, 806, 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 81, 810, 811, 812, 813, 814/1, 814/2, 815, 816, 817, 818, 819, 82, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828/1, 828/2, 829, 83, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 84, 840, 841, 842/1, 842/2, 843, 844/1, 844/2, 845, 846, 847, 848, 849/1, 849/2, 85/1, 85/2850, 851/1, 851/2, 852, 853/1, 853/2, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 86, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 87, 870, 871/1, 871/2, 871/3, 872/1, 872/2, 873, 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 879/2, 879/3, 879/4, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 908, 909/1, 909/2, 91, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 92, 920, 921, 922, 924, 925/1, 925/2, 925/3, 926, 928, 929, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 94/1, 94/2, 94/3, 940/1, 940/2, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 95, 950, 951, 953/1, 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 96/1, 96/2, 960, 961/1, 961/2, 961/3, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969/1, 969/2, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 970/1, 970/2, 970/3, 970/4, 970/5, 970/6, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 973, 974, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 979, 98, 980, 981, 982, 983/1, 983/2, 984, 985, 986, 987/1, 987/2, 988, 989, 99, 990, 991, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 993/3, 994, 995, 996, 997, 998/1, 998/2, 999/1, 999/2, 999/3 in del parcel št.: 138/2, 110/12, 109/8, vse k.o. Koper.
(2) Vplivno območje spomenika obsega parcelne št.: 1/1, 1/2, 1/3, 10/1, 10/2, 106/1, 106/2, 107, 109/10, 109/11, 109/12, 109/13, 109/9, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 110/10, 110/11, 110/13, 110/2, 110/6, 110/8, 110/9, 122/1, 122/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 1364/1, 1364/2, 1366/1, 1370, 138/1, 1389/1, 139, 1390, 14, 15/1, 15/2, 1543/2, 1544, 1555, 1571, 1572, 1592, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 23, 235/1, 235/2, 24, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, 9/3 in del parcel št.: 110/3, 1545/1, 138/2, 110/12, 109/8, vse k.o. Koper.
(3) Meja spomenika in vplivnega območja je določena na digitalnem katastrskem načrtu z dne 21. 5. 2007.
(4) Izvirnika načrtov hranita Mestna občina Koper in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Piran (v nadaljevanju: zavod).
4. člen
(1) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– historično mestno jedro je zavarovano kot celota z vsemi uličnimi in tržnimi ambienti ter kvalitetnimi prostorskimi dominantami,
– varovanje urbanističnih, arhitekturnih, umetnostnih, zgodovinskih, arheoloških in etnoloških vrednot v celoti, njihovi izvirnosti, enkratnosti in neokrnjenosti,
– varovanje in ohranitev tlorisnega in višinskega gabarita mesta,
– za ves stavbni fond mesta vzdrževalne in sanacijske posege, ki zagotavljajo ohranitev kulturne dediščine in katerih namen je ohranitev in prezentacija najkvalitetnejših stavbnih in arhitekturnih ter konstrukcijskih elementov zgradbe,
– določitev najprimernejših posegov v kulturno dediščino mora temeljiti na stavbnih in konservatorskih raziskavah ter konservatorskem programu, ki je temeljni pogoj za načrtovanje sanacijskih, gradbenih in restavratorskih posegov,
– v historičnem mestnem jedru so dopustne novogradnje, s katerimi je mogoče pozidati stavbne parcele, na katerih ni ohranjene stavbe ali pa so ostale le ruševine predhodnega objekta, vendar morajo upoštevati značilno urbano strukturo pozidave in arhitekturnega oblikovanja ter konstrukcijske in materialne značilnosti mestnih zgradb.
(2) Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– ohranitev prostora, ki ima pomen vmesnega območja med srednjeveško zasnovanim historičnim jedrom in novo mestno pozidavo,
– dopustni so posegi, katerih namen je ureditev prostora kot pripadajočega dela spomenika in s katerimi se pomen historičnega mestnega jedra poudari, nikakor pa posegi v vplivno območje ne smejo degradirati historičnih kvalitet urbanističnega spomenika.
(3) Za spomenik in vplivno območje velja II. stopnja arheološkega varstvenega režima, ki določa:
– izvedbo arheoloških zaščitnih raziskav pred vsemi zemeljskimi posegi,
– v primeru pomembnih arheoloških najdb jih je potrebno prezentirati »in situ«.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika in vplivnega območja ali njunih delov ter za vsak poseg v spomenik ali vplivno območje, njune dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
(1) Pristojni organ po uveljavitvi tega odloka izda lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.
(2) Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Koper (Uradne objave št. 27/87, in Uradni list RS 39/07 – obvezna razlaga) v delu, ki se nanaša na naselbinsko območje Kopra – spomenik in vplivno območje.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-68/2007
Koper, dne 18. oktobra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)
P R O M U L G O D E C R E T O
sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale
N.: 610-68/2007
Capodistria, 18 ottobre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 12 della Legge sulla tutela dei beni culturali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD e 63/07 – sentenza della CC), in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/2000, 30/01, 29/03, e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05 e 67/06) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 18 ottobre 2007 ha accolto il
D E C R E T O
sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale
Articolo 1
(1) Si procede al riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale (EŠD – 235).
(2) Il centro storico di Capodistria è riconosciuto bene culturale monumentale di interesse urbanistico, architettonico, storico, archeologico ed etnologico (nel seguito: monumento).
Articolo 2
I valori che motivano il riconoscimento del bene culturale monumentale di rilevanza locale:
– Il centro storico di Capodistria è costituito dal nucleo edificato di antica formazione la cui linea perimetrale segue i margini dell’antica isola. Grazie alle proprietà naturalistiche, si presume che l’area fosse abitata già nel periodo antico. Ad ogni modo, si hanno tracce di insediamenti nel 6 secolo, ai tempi delle migrazioni dei popoli. Le basi dell’attuale concetto urbanistico della città furono poste durante il dominio dei Patriarchi di Aquileia che fecero di Capodistria una delle città più importanti della penisola istriana.
– La disposizione urbanistica secondo la tipica lottizzazione e l’assetto delle vie cittadine, risale al 15 secolo e ricalca quella delle città medievali fortificate dei tempi della Serenissima. Fu quello il periodo della massima fioritura culturale ed economica della città che perdurò anche nel 16° e nel 17° secolo.
– Particolare attenzione meritano i maggiori palazzi dell’epoca rinascimentale e barocca, con giardini e cortili. L’architettura abitativa urbana è rappresentata dalle antiche case romaniche e gotiche che nei secoli non hanno subito rifacimenti. Nel centro storico cittadino sono presenti anche alcuni maggiori complessi monastici.
– La città è caratterizzata da un ben conservato patrimonio sacrale e monumentale con ricchi arredi ecclesiali appartenenti a periodi che vanno da quello romanico a quello gotico, rinascimentale, barocco e storicistico.
Articolo 3
(1) Il bene monumentale comprende le particelle catastali n.: 100/1, 100/2, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 101, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 102/1, 102/2, 102/3, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 103/1, 103/2, 103/3, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 104, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 105, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 109/2, 109/3, 109/5, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094/1, 1094/2, 1095, 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1096/4, 1097, 1098, 1099/1, 1099/2, 110/5, 1100, 1101, 1102/1, 1102/2, 1107/1, 1107/2, 1107/3, 1108/1, 1108/3, 1108/4, 1109, 111, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1116/1, 1116/2, 1118, 1119, 112/1, 112/2, 112/3, 1120, 1121/1, 1121/2, 1122, 1123/1, 1123/2, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1129/1, 1129/2, 113, 1130/1, 1130/2, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1131/4, 1131/5, 1132/1, 1132/2, 1133/1, 1133/2, 1134/1, 1134/2, 1135, 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1136/4, 1137, 1138, 1139, 114/1, 114/2, 1141/1, 1141/2, 1142, 1143, 1145, 1147, 1148/1, 1148/2, 1149, 115, 1150, 1151, 1152, 1153/1, 1153/2, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 116, 1160, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166/1, 1166/2, 1166/3, 1166/4, 1166/5, 1168, 1169, 117/1, 117/2, 117/3, 1170/1, 1170/2, 1170/3, 1170/4, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/4, 1178/5, 1179, 118, 1180/1, 1180/2, 1181, 1182/1, 1182/2, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 119/1, 119/2, 119/3, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194/1, 1194/2, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 120, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205/1, 1205/2, 1206, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1207/4, 1207/5, 1207/6, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215/1, 1215/2, 1216, 1217, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1219/1, 1219/2, 1220, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223/1, 1223/2, 1224, 12251226, 1227, 1229, 123, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1237/4, 1237/5, 1238, 1239, 124, 1240/1, 1240/2, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/2, 1246/3, 1247, 1248, 1249, 125, 1250, 1251/1, 1251/2, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 126, 1260, 1261/1, 1261/2, 1261/3, 1262, 1263, 1264/1, 1264/2, 1264/3, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 127, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278/1, 1278/2, 1279, 128, 1280/1, 1280/2, 1281, 1282, 1283, 1284/1, 1284/2, 1285, 1286, 1287, 1288/1, 1288/2, 1289, 129, 1290, 1291/1, 1291/2, 1292, 1293, 1299, 130, 1300, 1301, 1302, 1303/1, 1303/2, 1304, 1305/1, 1306, 1307, 1308, 1309, 131, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 132, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 133, 1330, 1332, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1333/4, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338/1, 1338/2, 1339, 134, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 135, 1350, 1352, 1353, 1354, 1355/1, 1357/1, 1357/2, 1358/1, 1358/2, 1358/3, 1359/1, 1359/2, 136, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 1360/4, 1361, 1362, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 137, 1370, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1372, 1373/1, 1373/2, 1374/1, 1374/3, 1374/4, 1375/1, 1375/2, 1376, 1377, 1379/1, 1379/2, 1381/1, 1381/2, 1381/3, 1381/4, 1381/5, 1382, 1383/1, 1383/2, 1384, 1386, 1387, 1388, 1389/1, 139, 140, 141, 142/1, 142/3, 143, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 146/1, 146/2, 146/3, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 148/3, 149/2, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 157/1, 157/2, 157/3, 1576, 1577, 158/1, 158/2, 159, 16, 160, 161, 162/1, 162/2, 163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/1, 178/2, 178/3, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199/1, 20, 200/1, 200/10, 200/2, 200/3, 200/4, 200/5, 200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 201, 202, 203, 204, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 207, 208, 211/1, 211/2, 211/3, 212, 213, 214, 215, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224, 225/1, 225/2, 225/3, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 236/3, 239, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250/1, 250/2, 250/3, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265/1, 265/2, 266, 267, 268, 269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273/1, 273/3, 273/4, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 283/2, 284, 285, 286/1, 286/2, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 288/3, 289, 290, 291/1, 291/2, 291/3, 292, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 30/4, 30/5, 300/1, 300/2, 300/3, 301/1, 301/2, 301/3, 302/1, 302/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309/1, 309/2, 31/1, 31/2, 310, 311, 312, 313, 314, 315/1, 315/2, 317, 318, 319/1, 319/2, 32, 320, 321, 322, 323, 324/1, 324/2, 325/2, 325/3, 325/4, 325/5, 325/6, 325/7, 326, 327/1, 327/2, 328, 329, 33, 330, 331/1, 331/2, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2337/3, 338, 339, 34, 340, 341, 342, 343/1, 343/2, 344, 345/1, 345/2, 345/3, 346/1, 346/2, 347, 348, 349, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 358, 359, 36/1, 36/2, 360, 361/1, 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 37/1, 37/2, 370, 371, 372/1, 372/2, 373, 374/1, 374/2, 374/3, 375, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 378, 379, 38/1, 38/2, 380, 381, 382/1, 382/2, 382/3, 382/4, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 39, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396/1, 396/2, 397, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 399, 40, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 41, 410, 411, 412, 413, 414, 419/1, 419/2, 42, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 424/3, 424/4, 424/5, 425/1, 425/2, 429, 43, 430, 431, 432/1, 432/2, 432/3, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 44, 440, 444, 447, 449/1, 449/2, 449/3, 449/4, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 452, 453, 454, 455, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 457/1, 457/2, 458, 459, 46, 460/1, 460/2, 460/3, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 472/2, 473/1, 474/1, 474/2, 475/2, 48/1, 48/2, 482/1, 483, 486/1, 486/2, 487/2, 488/2, 489/2, 49, 490/2, 491/2, 492/2, 493/2, 493/3, 495, 496, 50, 500, 501/1, 501/2, 501/3, 505/1, 505/2, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 509/4, 51, 510/1, 510/4, 510/5, 510/6, 510/7, 511, 512, 513, 514, 515, 516/1, 516/2, 517, 518/1, 518/2, 519, 52, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526/1, 526/2, 527, 528/1, 528/2, 528/3, 529, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 534/1, 534/2, 535/1, 535/2, 535/3, 536, 537, 538, 539/1, 539/2, 539/3, 539/4, 539/5, 54, 540/1, 540/2, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 55, 550, 551/1, 551/2, 551/3, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 557/5, 558, 559, 56/1, 56/2, 560/1, 560/2, 560/3, 561/1, 561/2, 562, 563, 565/1, 565/2, 566, 567, 569/1, 569/2, 57, 570/1, 570/2, 570/3, 571, 572, 573, 574, 575/1, 575/2, 576, 578/1, 578/2, 579, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 580, 581/1, 581/2, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 59, 590, 591/1, 591/2, 591/3, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 600, 602, 603, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 605/3, 606, 608, 609, 61, 610, 611, 612/1, 612/2, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 616, 617, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 62, 620, 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 626/1, 626/2, 626/3, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 627/5, 628, 629, 63, 630, 631, 632/1, 632/2, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 64, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 645/1, 645/2, 646, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 648/1, 648/2, 648/3, 65, 650, 652, 653, 654/1, 654/2, 655, 656/1, 656/2, 656/3, 657, 658, 659/1, 659/2, 659/3, 66, 660/1, 660/2, 661/1, 661/2, 661/3, 661/4, 661/5, 662, 663, 664/1, 664/2, 664/3, 665/1, 665/2, 666, 667, 668/1, 668/2, 669, 67, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 673/3, 674, 675/1, 675/2, 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 679/3, 68, 680/1, 680/2, 681, 682, 683, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 686/3, 687, 688, 689, 69/1, 69/2, 69/3, 690/1, 690/3, 690/4, 691, 692/1, 692/2, 693, 694, 695, 696/1, 696/2, 697, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 70, 700, 701, 702/1, 702/2, 703, 704/1, 704/2, 705/1, 705/2, 707/1, 707/2, 708, 71, 710, 711, 712, 714, 715, 716/1, 716/2, 716/3, 717/1, 717/2, 717/3, 718, 719/1, 719/2, 719/3, 72/2, 72/3, 72/4, 720, 721, 722/1, 722/2, 723/1, 723/2, 724/1, 724/2, 724/3, 725, 727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 728, 729, 73, 730/1, 730/2, 730/3, 731, 732/1, 732/2, 732/3, 732/4, 733, 734, 735/1, 735/2, 736, 737, 738, 739, 74/1, 74/2, 740, 741, 742, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 745, 746/1, 746/2, 747/1, 747/2, 748, 749/1, 749/2, 75, 750/1, 750/2, 751, 752, 753, 754, 755/1, 755/2, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 756/5, 757, 758, 759, 76, 760/1, 760/2, 760/3, 761, 762, 763, 764/1, 764/2, 764/3, 765, 766, 767, 768, 769, 77, 770, 771, 772, 773/2, 773/3, 773/4, 773/5, 774, 775, 776/2, 777, 778/1, 778/2, 779/1, 78, 780, 781, 782/1, 782/2, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 79, 790/1, 790/2, 791, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797, 798, 799, 80/1, 80/2, 800, 801/1, 801/2, 801/3, 802/1, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 803, 804/1, 804/2, 805, 806, 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 81, 810, 811, 812, 813, 814/1, 814/2, 815, 816, 817, 818, 819, 82, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828/1, 828/2, 829, 83, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 84, 840, 841, 842/1, 842/2, 843, 844/1, 844/2, 845, 846, 847, 848, 849/1, 849/2, 85/1, 85/2850, 851/1, 851/2, 852, 853/1, 853/2, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 86, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 87, 870, 871/1, 871/2, 871/3, 872/1, 872/2, 873, 874, 875/1, 875/2, 876, 877, 878/1, 878/2, 878/3, 879/2, 879/3, 879/4, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 89, 90/1, 90/2, 90/3, 908, 909/1, 909/2, 91, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 92, 920, 921, 922, 924, 925/1, 925/2, 925/3, 926, 928, 929, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 94/1, 94/2, 94/3, 940/1, 940/2, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 95, 950, 951, 953/1, 953/2, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 96/1, 96/2, 960, 961/1, 961/2, 961/3, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969/1, 969/2, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 970/1, 970/2, 970/3, 970/4, 970/5, 970/6, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 973, 974, 975, 976, 977, 978/1, 978/2, 979, 98, 980, 981, 982, 983/1, 983/2, 984, 985, 986, 987/1, 987/2, 988, 989, 99, 990, 991, 992/1, 992/2, 993/1, 993/2, 993/3, 994, 995, 996, 997, 998/1, 998/2, 999/1, 999/2, 999/3 e parte delle particelle catastali n. 138/2, 110/12, 109/8, (del), tutte c.c. di Capodistria.
(2) L’area d’influenza del bene monumentale comprende le particelle catastali n. 1/1, 1/2, 1/3, 10/1, 10/2, 106/1, 106/2, 107, 109/10, 109/11, 109/12, 109/13, 109/9, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 110/10, 110/11, 110/13, 110/2, 110/6, 110/8, 110/9, 122/1, 122/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 1364/1, 1364/2, 1366/1, 1370, 138/1, 1389/1, 139, 1390, 14, 15/1, 15/2, 1543/2, 1544, 1555, 1571, 1572, 1592, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 23, 235/1, 235/2, 24, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, 9/3 e parte delle particelle catastali n. 110/3, 1545/1, 138/2, 110/12, 109/8, tutte c.c. di Capodistria.
(3) Il confine del bene monumentale e della rispettiva zona d’influenza è definito sul piano catastale digitale del 21. 5. 2007.
(4) Gli originali dei piani sono conservati presso il Comune città di Capodistria e l’Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, sede regionali di Pirano (nel seguito: istituto).
Articolo 4
(1) Il bene monumentale è soggetto al vincolo di tutela, e precisamente:
– il centro storico cittadino, con le sue vie e piazze, oltre che con le sue dominanti ambientali, è sottoposto al vincolo di tutela,
– tutela dei beni di pregio urbanistici, architettonici, artistici, storici, archeologici ed etnologici, nella loro interezza, autenticità e irripetibilità,
– tutela e conservazione della planimetria e delle quote di altezza della città,
– interventi di manutenzione e di restauro conservativo del fondo edile urbano, finalizzati alla conservazione del patrimonio culturale preservando e valorizzando gli elementi architettonici, strutturali e costruttivi degli edifici,
– la definizione degli interventi nel patrimonio culturale deve poggiare su approfondite ricerche conservative e sul programma di conservazione quale condizione prima di progettazione delle opere di risanamento, costruzione e di restauro.
– nel centro storico cittadino sono ammesse nuove costruzioni da realizzarsi sui lotti fondiari liberi o con solamente le rovine dell’edificio preesistente, fermo restando il rispetto della tipologia costruttiva ed architettonica analoga a quella storica del tessuto urbano limitrofo.
(2) La zona d’influenza è soggetta al vincolo di tutela che impone:
– la conservazione dello spazio di collegamento tra il centro storico con i suoi monumenti in stile medievale e l’edificato urbano di recente realizzazione,
– sono ammessi interventi finalizzati alla sistemazione dell’area pertinenziale del bene monumentale, intesi a valorizzare ulteriormente il carattere di pregio del centro storico; gli interventi nella zona d’influenza non devono in alcun caso alterare il valore storico del monumento urbanistico.
(3) Il bene monumentale e la relativa zona d’influenza sottostanno al vincolo di tutela archeologica di II grado che prevede:
– ricerche archeologiche finalizzate alla conservazione, da effettuarsi previa qualsiasi opera di movimento terra,
– in caso di rinvenimenti archeologici, gli stessi vanno conservati »in situ«.
Articolo 5
Per qualsiasi mutamento della funzione del monumento culturale e della rispettiva zona d’influenza o di una parte dei medesimi, come pure qualsiasi intervento nel monumento o nella rispettiva zona d’influenza, in parti di essi o nelle rispettiva aree pertinenziali, si richiede il rilascio delle norme di attuazione e della contestuale autorizzazione da parte della sovrintendenza per i beni culturali.
Articolo 6
(1) Successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, l’organo competente rilascia ai proprietari del bene monumentale o di parti dello stesso la decisione sulla tutela ai sensi dell’articolo 13 della legge sulla tutela dei beni di interesse culturale.
(2) Il vincolo di tutela istituito può interferire con il diritto di proprietà solamente nei limiti indispensabili all’attuazione di tale vincolo.
Articolo 7
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato all’Ispettorato nazionale alla cultura ed ai media.
Articolo 8
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia il Decreto sul riconoscimento dei monumenti culturali nel comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 27/87, e la Gazzetta ufficiale della RS 39/07 – interpretazione autentica), nella parte riferita all’area insediativa di Capodistria – bene monumentale e zona d’influenza.
Articolo 9
Il presente decreto ha effetto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 610-68/2007
Capodistria, 18 ottobre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost